Det hurtige økonomiske overblik

Forældre betaling2.800 kr
Komunalt tilskud6.559 kr
Til månelig betaling9.359 kr
Betalings fristSidste bankdag i måneden
RabatHalv pris på øvrige billigste børn

Priser & tilskud

Hver måned indbetaler I 9.359 kr. pr barn til mig, tilskud og rabatter får I indbetalt af kommunen. Det kommunale tilskud er på 6.559 kr., den reelle forældrebtaling er derfor kun på 2.800 kr. pr. måned. Herudover yder kommunen søskende rabat, så hvis I har flere børn i offentlig indstans, f.eks. børnehave eller skole, får I halv pris på den billigste.

Hvad får jeg for pengene

Foruden de 48 timers pasning om ugen, så dækker prisen også fuld forplejning i løbet af dagen. Vi deltager også aktivt i diverse arrangementer i løbet af året, heriblandt kan nævnes:

  • Gymnastik hver tirsdag formiddag i vinterhalvåret.
  • Besøg på biblioteket.
  • Besøg på plejehjem.
  • Cykelture til Parnas, akademihaven og skoven.
  • Årlig bustur til de private børnepasseres komsammen.
  • Besøg i børnehaven måneden op til at Jeres barn skal starte.

De fleste af overnævnte arrangementer forgår i tæt samarbejde med de øvrige private børnepassere i Sorø kommune. Vi besøger også hinanden fra tid til anden for at komme lidt ud af huset men også for at se lidt andre børn.

Der er altid pladsgaranti til børnehave selvom Jeres barn har gået i privat pasning.

Prisregulering

Min løn reguleres løbende, som regel en gang årligt omkring 1. januar. Der betales fuld pris i alle årets 12 måneder og beløbet skal være overført til min konto den 1. i hver måned.

Min løn dækker:

  • Ferie
  • Fridage/Afspadseringsdage
  • Sygdom