Faglige kvalifikationer:

I årenes løb har jeg erhvervet mig følgende kurser og holder mig løbende opdateret indenfor områderne. Kurserne tager jeg så vidt muligt som aftenkurser således at det får mindst mulig betydning for børnene og jer forældre.

  • Obligatorisk kursus for dagplejere
  • Kursus i for tidligt fødte børn
  • Kursus i særlige sensitive børn
  • Kursus i Marte Meo
  • Børns kompetenceudvikling fra 0 – 5 år
  • Børnepsykologi, Køge handelsskole
  • Mad i dagplejen
  • Kursus i hjertestarter
  • Førstehjælp